SÁRÁND A 800 éves település

 

Sáránd

Helyi Építési Szabályzat és kapcsolódó dokumentumok

Új Településrendezési terv és Helyi Építési Szabályzat

Tisztelt Lakosok, Véleményező Partnerek!

Sáránd község Önkormányzata ez évben elkészíttette Sáránd község új Településrendezési terveit és Helyi Építési Szabályzatát.

Az elkészült dokumentumok megtekinthetők a község hivatalos honlapján, illetve papír alapon a Polgármesteri hivatal titkárságán.

Az egyeztetési anyag alapján várjuk ezzel kapcsolatosan a Tisztelt lakosság, a sárándi székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdasági szervezetek, egyházak és civil szervezetek, illetve a város területéhez kapcsolódóan működő szakmai érdekképviseleti szervezetek véleményeit, észrevételeit, javaslatait.

Az észrevételek közlésére 2018. szeptember 10-ig van mód személyesen a Községházán, postai úton Sáránd község Polgármesterének címezve a 4272 Sáránd, Nagy u. 44. szám alatti címre vagy elektronikus úton a sarandph@gmail.com e-mail címre, Sáránd község Polgármesterének címzett e-mail üzenet formájában.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm!

 

Sáránd, 2018.augusztus 10.

                                                               Szántó József

                                                               polgármester

 

1. Településszerkezeti terv és leírása

2. HÉSZ szabályozási tervek

3. Sáránd község TRE környezeti érétkelés

4. Alátámasztó munkarészek

5. Tervlapok

6. Helyzetfeltárás - helyeztértékelés koncepció

     I. Kötet - Megalapozó vizsgálat Sáránd

     II. Kötet - Fejlesztési koncepció Sáránd

     III. Kötet - Örökségvédelmi hatástanulmány építészet

     IV. Kötet -Sáránd hatástanulmány kiegészítő 2017.

     V. Jóváhagyó határozat

 

Sáránd község Településfejlesztési Koncepciója

Sáránd község Településfejlesztési Koncepiója - Megalapozó vizsgálat

Sáránd község Településfejlesztési Koncepiója - Örökségvédelmi hatástanulmány

Sáránd község Településképi Arculati Kézikönyve

Sáránd Község Önkormányzatának Településképi Rendelete jóváhagyva a 20/2017. (XII.19.) sz. rendelettel

HESZ 2014. Sáránd

Szabályozás 200. Központ - Sáránd

Szabályozás 2009 - 2012. Külterület - Sáránd

Szabályozás 2014/08. Belterület - Sáránd

HÉSZ melléklet - Térségi övezetek - Sáránd