SÁRÁND A 800 éves település

 

Sáránd

TÁJÉKOZTATÁS

2018.05.15.

Nyári étkezés

Tisztelt gyermekes Szülők!

A 328/2011. (XII.29) Korm. rendelet 13/A. § (1) bekezdése alapján a szünidei gyermekétkeztetés keretében a gyermek lakóhelye, vagy a ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzata déli meleg főétkezés megszervezéséről gondoskodik.

Sáránd Község Önkormányzata azon gyermekek részére – 5 hónapos kortól 18 éves korig – akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak ingyenesen, akik térítési díjasok, térítési díj ellenében 2018. június 16 – augusztus 31-ig (nyári szünet, 54 munkanap) biztosítja a déli meleg főétkezést a szülő/törvényes képviselő kérelmére.

Akinek óvodás/bölcsődés korú gyermeke van, csak 2018. augusztus 21 –31-ig (9 nap), az óvoda zárva tartásának időtartamára kérheti az étkezést ezen gyermekek részére.

Az ebéd elvitelére az adott munkanapokon 12:00 – 13:00 óra között van lehetősége, a sárándi főzőkonyháról. Az ebéd egyszer használatos edényben kerül kiadagolásra és a jogosult gyermek, vagy törvényes képviselője aláírás ellenében viheti el.

Az ide vonatkozó törvény értelmében, ha a gyermekétkeztetést betegség, vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a törvényes képviselője a konyhán bejelenteni köteles!!! A gyermek jogainak érvényesülése érdekében, amennyiben előzetes bejelentés nélkül az ebéd nem kerül a gyermek részére elvitelre, az önkormányzat jelzéssel él a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat felé.

Kérjük azon szülőket, akiknek gyermeke/i kérik az étkeztetést, a mellékelt nyilatkozatot a fentiek figyelembevételével szíveskedjenek kitölteni és legkésőbb 2018. május 31-ig visszajuttatni a Polgármesteri Hivatalba. A nyilatkozatot gyermekként kell kitölteni.

A határidő leteltét követően beadott nyilatkozatot nem áll módunkban elfogadni.

 

Sáránd, 2018. május 11.

                                                                                                                                                           Sáránd Község Önkormányzata

Nyilatkozat a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez