SÁRÁND A 800 éves település

 

Sáránd

SZEGREGÁLT ÉLETHELYZETEK FELSZÁMOLÁSA KOMPLEX PROGRAMOKKAL

2018.11.29.

EFOP-1.6.2-16

 

Kedvezményezett neve: Sáránd Község Önkormányzata
Projekt címe: Egy úton járunk
Projekt azonosítószáma: EFOP – 1.6.2 – 16 – 2017 - 00123
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018. szeptember 1.
A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2021. február 28.
A támogatás összege: 198.056.666 Ft
A támogatás mértéke: 100 %

A projekt célja:
A társadalmi-gazdasági problémák területi koncentrálódást mutatnak. 2016 második félévére, több éves előkészítő munka eredményeként a KSH a 2011-es népszámlálás adatainak felhasználásával elkészült az országos szegregátum adatbázis és térkép, mely a 2014-ben módosított szabályozásnak (314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet) megfelelően, térképi ábrázolás mellett tartalmazza majd az ország szegregátumainak legfőbb adatait, társadalmi jellemzőt. Az adatbázis alapján az ország területén 709 településen, 1384 – főként romák lakta telep illetve település szövetbe ágyazódott elmaradott településrész található, melyben az ország lakosságának 2,8 %-a él. Ezeken a helyeken egyszerre vannak jelen a súlyos munkanélküliségi, szociális és egészségügyi problémák, szolgáltatásokhoz való hozzájutási nehézségek.
A nélkülözés, a hátrányos helyzet generációról generációra való öröklődését a hátrányos helyzetben lévők, illetve maguk a hátrányos helyzetű települések önerőből nem tudják meggátolni. A kialakult társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében komplex, megfelelően felkészített szakemberek bevonásával zajló, összehangolt és folyamat-támogatással kísért szakmapolitikai beavatkozások szükségesek.
A konstrukció célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése.

A konstrukció részcéljai a következők (integrálható és vadtelep esetében is):
· Javuljon a telepeken és telepszerű lakókörnyezetben élők szolgáltatásokhoz való hozzáférése (beleértve a szociális, közösségi, oktatási, képzési, egészségügyi és munkaerő-piaci szolgáltatásokat);
· Növekedjen a bevont személyek képzettségi szintje;
· Növekedjen azon személyek száma, akik társadalmi felzárkózást segítő (különösen oktatási, képzési és foglalkoztatási) programokba kapcsolódnak;
· Növekedjen a célterületen élő személyek közül foglalkoztatásba kerülők száma;
· Növekedjen telepszerű környezetben élő gyermekek óvodáztatási aránya;
· Javuljanak a programba bevont iskoláskorú gyermekek/fiatalok iskolai előrehaladási esélyei, tanulmányi eredményei és szabadidő eltöltési lehetőségei;
· Javuljon a célterületen élő személyek egészségi állapota;
· Fenntarthatóan javuljon a célcsoport szempontjából szükséges közszolgáltatások elérhetősége; Fenntarthatóan javuljon a közszolgáltatásokat nyújtók és a célcsoport kapcsolattartása;
· Csökkenjen a szenvedélybetegséggel rendelkezők száma;
· Növekedjen a célcsoport felkészültsége az integrált környezetben való életvitelszerű tartózkodásra;

Projekt megvalósításban résztvevő szervezetek és személyek:
Szilágyi – Milák Éva – szociálismunkás
Pénzesné Tóth Márta – projektmenedzser és pénzügyi vezető
Paksi Zsuzsa – közösségi programszervező
Kerékgyártó Natália Zsanett – szociálismunkás
Lánczi Ferenc – szociálismunkás
Balogh Ilona Zsuzsánna – szakmai vezető

 

EFOP - 1.6.2. Pályázati felhívás
EFOP - 1.6.2. Támogatási szerződés
EFOP - 1.6.2. Egy úton járunk
Projekt megvalósításban résztvevő szervezetek és személyek