SÁRÁND A 800 éves település

 

Sáránd

Szociális tűzifa támogatás 2018.

2018.11.28.

Projekt azonosítószáma: 413393

 

Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. mellékletének I. 9. pontja szerint

Kedvezményezett neve: Sáránd Község Önkormányzata
Projekt címe: Szociális célútűzifa támogatás 2018.
Projekt azonosítószáma: 413393
A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2019. március 21.
A támogatás összege: 3.752.850 Ft (197 erdei köbméter)
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt célja: Az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy barnakőszén vásárláshoz kapcsolódó támogatása.

A támogatott tevékenységek:
- keménylombos tűzifa beszerzése

A megvalósítás helyszíne: 4272 Sáránd

 

Szociális tűzifa támogatás 2018 – Támogatói okirat
Projekt megvalósításban résztvevő szervezetek és személyek