SÁRÁND A 800 éves település

 

Sáránd

BEÍRATÁS

2018.04.13.

Beíratás az óvodába, bölcsődébe

Értesítjük a szülőket, hogy 2018. április 23-tól-27-ig, 8:00-tól- 16:00-óráig beíratás lesz az óvodába, mini bölcsődébe.

Kérjük, hozza magával:
- A gyermeket, a gyerek születési anyakönyvi kivonatát,
- a gyermek lakcím kártyáját,
- a gyermek Taj kártyáját.
- A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis 2018. szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni.

Az óvodába a 2018/2019-es nevelési évre a 2015. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező!
Az e határnapig született gyermekek 2018. szeptember 1-től óvodakötelesek. (A 2015. augusztus 31. után született gyermekek óvodakötelezettsége 2018. szeptember 1-től kezdődik.)
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető.

A bölcsődébe a 2018/2019-es nevelési évre a: 6/2016. (III.24.) EMMI rendelet 49. § (1) bekezdése szerint. A mini bölcsődében, egy bölcsődei csoportban legfeljebb hét gyermek nevelhető, gondozható, kivéve, ha a bölcsődei csoportban valamennyi gyermek betöltötte a második életévét. A mini bölcsődébe az a gyerek vehető fel aki a 20 hetes kort betöltötte, de a 3. életévét 2018. augusztus 31-ig nem tölti be.

 

Sáránd, 2018. április.05.                                                                                                                               Dézsiné Faragó Veronika
                                                                                                                                                                             Óvodavezető