SÁRÁND A 800 éves település

 

Sáránd

Váltás akadálymentes nézetre

Településképi arculati kézikönyv

2017.12.20.

Jóváhagyták a Sárándi község Településképi arculati kézikönyvét

Tisztelt Sárándiak!
Jelen Településképi arculati kézikönyv abból a célból került megalkotásra, hogy településünk környezeti kultúrája megóvásra kerüljön, valamint a sajátos településképünk fejlesztése környezethez illő módon történhessen.
A kézikönyv építészeti szemléletformáló célt szolgál és a településképi rendelet megalapozó dokumentuma. Készítését az Országgyűlés településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénye írja elő. A törvény szerint minden magyar településnek meg kell fogalmaznia a településképi identitását, majd ezt követően a partnerek bevonásával, valamint helyi szabályozással meg kell határoznia a településkép fejlődési irányát, a hagyományokon alapuló, de a jövőképet is tartalmazó fejlesztések formáját.
Jelen Településképi arculati kézikönyv a településünk bemutatásával kezdődik, történelmi kialakulásán, településszerkezeti történeti fejlődésén át ismerteti meg az olvasót Sáránd építési hagyományaival, majd az örökség számbavételével tárja fel az épített és táji környezet szépségeit. Bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy az építkezni vágyó olyan házat tudjon építeni, ami illik a kialakult településképbe.
Sáránd településképének sajátos jegyeit a Bihari síkság népi építészete alakította. A község utcái őrzik a múlt emlékeit, épületei visszatükrözik a követett építészeti hagyományokat. Fontos a hagyománytudatos fejlesztés lehetősége, hisz a megőrizve alkotás minden művészet alapelve. Szükséges, hogy építészetünk a népi építkezésből újuljon meg, hogy saját környezetéből, az itteni adottságokból merítsen, a már meglévő esztétikumokból induljon ki.
Az ajánlások nem tekinthetők kötelező jellegűnek, a céljuk nem a tervezési szabadság megkurtítása, uniformizálása, hanem éppen a valós értékek megismertetése, a sokféle izgalmas lehetőség feltárása. A település karakteréhez illeszkedő választási lehetőségek bemutatása.
Kérem, fogadják szeretettel e kézikönyvet, merítsenek belőle ötleteket, hogy Sáránd saját magunknak, valamint az idelátogató vendégeknek sajátos és egységes településképet mutathasson!

                                                                                                                                                                          Szántó József
                                                                                                                                                                          polgármester

Sáránd Község Önkormányzatának Településképi Rendelete jóváhagyva a 20-2017. (XII.19.) sz. rendelettel.pdf