SÁRÁND A 800 éves település

 

Sáránd

Helyi Építési Szabályzat és kapcsolódó dokumentumok

Hatályos Helyi Építési Szabályzat

 

1. Településszerkezeti terv és Leírása

    1_Településszerkezeti_terv_és_Leírása

 

2. HÉSZ Szabályozási Terv

    2_HÉSZ_szabályozási_tervek

 

3. Környezeti értékelés

     Sáránd_Község_TRE_Környezeti_érétkelés

 

4. Alátámasztó munkarészek

     Alatamaszto_munkareszek_osszevont_vegleges_velemenyekkel

 

5. Tervlapok

     I. TSZT

          Sáránd_TRT_2018-szerk_8000

          Sáránd_TRT_2018-szerkezet_A

          Sáránd_TRT_2018-szerkezet_B

          Sáránd_TRT_2018-szerkezet_C

          Sáránd_TRT_2018-szerkezet_D

          Sáránd_TRT_2018-szerkezet_E

          Sáránd_TRT_2018-szerkezet_F

          Sáránd_TRT_2018-szerkezet_G

          Sáránd_TRT_2018-szerkezet_H

          Sáránd_TRT_2018-szerkezet_jelm

     II. SZAB BT

          Sáránd_TRT_2018-jelmagyarazat

          Sáránd_TRT_2018-szab_BT_2000

          Sáránd_TRT_2018-szab_BT_C1

          Sáránd_TRT_2018-szab_BT_C2

          Sáránd_TRT_2018-szab_BT_C3

          Sáránd_TRT_2018-szab_BT_C4

          Sáránd_TRT_2018-szab_BT_C5

          Sáránd_TRT_2018-szab_BT_C6

          Sáránd_TRT_2018-szab_BT_C7

          Sáránd_TRT_2018-szab_BT_C8

          Sáránd_TRT_2018-szab_BT_C9

          Sáránd_TRT_2018-szab_BT_F1

          Sáránd_TRT_2018-szab_BT_F2

          Sáránd_TRT_2018-szab_BT_F3

          Sáránd_TRT_2018-szab_BT_F4

          Sáránd_TRT_2018-szab_BT_F5

          Sáránd_TRT_2018-szab_BT_jelm

     III. SZAB KT

          Sáránd_TRT_2018-szab_A

          Sáránd_TRT_2018-szab_B

          Sáránd_TRT_2018-szab_C

          Sáránd_TRT_2018-szab_D

          Sáránd_TRT_2018-szab_E

          Sáránd_TRT_2018-szab_F

          Sáránd_TRT_2018-szab_G

          Sáránd_TRT_2018-szab_H

          Sáránd_TRT_2018-szab_KT_8000

          Sáránd_TRT_2018-szab_KT_jelm

     IV. VÁLTOZÁSOK

          Sáránd_TRT_2018-valt_tervlapja_8000

          Sáránd_TRT_2018-valtozas_A

          Sáránd_TRT_2018-valtozas_B

          Sáránd_TRT_2018-valtozas_C

          Sáránd_TRT_2018-valtozas_D

          Sáránd_TRT_2018-valtozas_E

          Sáránd_TRT_2018-valtozas_F

          Sáránd_TRT_2018-valtozas_H

     V. ELŐKERTEK

          Elokert

6. Helyzetfeltárás-Helyeztértékelés-Koncepció

     I_kotet_Megalapozo_Vizsgalat_Sarand_dok

     II_kotet_Fejlesztesi_Koncepcio_Sarand_dok

     III_kotet_Oroksegvedelmi hatastanulmany_epiteszet_dok

     IV_Sarand_hattan_2017_kieg

     jóváhagyó_határozat

 

 

 ........................................................................................................................................................

 

 

 

Új Településrendezési terv és Helyi Építési Szabályzat

 

Tisztelt Lakosok, Véleményező Partnerek!

Sáránd község Önkormányzata ez évben elkészíttette Sáránd község új Településrendezési terveit és Helyi Építési Szabályzatát.

Az elkészült dokumentumok megtekinthetők a község hivatalos honlapján, illetve papír alapon a Polgármesteri hivatal titkárságán.

Az egyeztetési anyag alapján várjuk ezzel kapcsolatosan a Tisztelt lakosság, a sárándi székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdasági szervezetek, egyházak és civil szervezetek, illetve a város területéhez kapcsolódóan működő szakmai érdekképviseleti szervezetek véleményeit, észrevételeit, javaslatait.

Az észrevételek közlésére 2018. szeptember 10-ig van mód személyesen a Községházán, postai úton Sáránd község Polgármesterének címezve a 4272 Sáránd, Nagy u. 44. szám alatti címre vagy elektronikus úton a sarandph@gmail.com e-mail címre, Sáránd község Polgármesterének címzett e-mail üzenet formájában.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm!

 

Sáránd, 2018.augusztus 10.

                                                               Szántó József

                                                               polgármester

 

1. Településszerkezeti terv és leírása

2. HÉSZ szabályozási tervek

3. Sáránd község TRE környezeti érétkelés

4. Alátámasztó munkarészek

5. Tervlapok

6. Helyzetfeltárás - helyeztértékelés koncepció

     I. Kötet - Megalapozó vizsgálat Sáránd

     II. Kötet - Fejlesztési koncepció Sáránd

     III. Kötet - Örökségvédelmi hatástanulmány építészet

     IV. Kötet -Sáránd hatástanulmány kiegészítő 2017.

     V. Jóváhagyó határozat

 

Sáránd község Településfejlesztési Koncepciója

Sáránd község Településfejlesztési Koncepiója - Megalapozó vizsgálat

Sáránd község Településfejlesztési Koncepiója - Örökségvédelmi hatástanulmány

Sáránd község Településképi Arculati Kézikönyve

Sáránd Község Önkormányzatának Településképi Rendelete jóváhagyva a 20/2017. (XII.19.) sz. rendelettel

HESZ 2014. Sáránd

Szabályozás 200. Központ - Sáránd

Szabályozás 2009 - 2012. Külterület - Sáránd

Szabályozás 2014/08. Belterület - Sáránd

HÉSZ melléklet - Térségi övezetek - Sáránd