SÁRÁND A 800 éves település

 

Sáránd

Váltás akadálymentes nézetre

Információk

TÁJÉKOZTATÓ

 

A 2019. október 13. napra kiírt helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi képviselők választásán a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdés alapján megválasztott alábbi szavazatszámláló bizottság fog eljárni.

 

Szavazatszámláló bizottság tagjai:

      Biro-Kukola Krisztina

      Dobosné Terjék Adrienn

Faragó Tiborné

Kelemen Zoltán

Komlósi Sándorné

Szabó Ádám

 

Szavazatszámláló bizottság póttagjai:

       Hack Ágnes

       Lénárt Sándor

       Pálóczi Zoltán

       Váradi András

 

Sáránd, 2019. október 1.

 

JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. augusztus 30-án tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Sáránd Község Önkormányzatának 170 /2019. (VIII.30.) számú önkormányzati határozata

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23.§ alapján

HVB tagok:
Erdőháti Imréné – 4272 Sáránd, Debreceni u. 33.
Sápi József Zsoltné – 4272 Sáránd, Kölcsey u. 28.
Tóth Magdolna – 4272 Sáránd, Bocskai u. 12.

HVB póttagok:
Dankóné Erdelics Gyöngyi – 4272 Sáránd, Kossuth u. 3.
Hegedűs Éva – 4272 Sáránd, Kölcsey u. 22.

Felelős: Dr. Bálint Erika jegyző
Határidő: haladéktalanul

kmf.

Dézsi András                                                        Dr. Bálint Erika
polgármester                                                              jegyző

A jegyzőkönyvi kivonat hiteléül:
Sáránd, 2019. augusztus 30.

                                                  Dr. Bálint Erika
                                                         jegyző

 

 

Meghívó

2019. augusztus 30-án (péntek) 17:00 órára összehívom
a Sárándi Helyi Választási Bizottság alakuló ülését,
melyre Önt tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme (Nagy u. 44.)

NAPIREND

1. Helyi Választási Bizottsági tagok eskütétele
Előadó: Dézsi András polgármester
2. Helyi Választási Bizottság elnökének és elnök-helyettesének megválasztása
Előadó: HVB korelnök
3. Döntés jelöltek nyilvántartásba vételéről
Előadó: HVB elnök
4. Különfélék
Előadó: HVB elnök

Kérem, hogy a napirend fontosságára tekintettel az ülésen megjelenni szíveskedjen.
Esetleges távolmaradását az (52) 374-104 vagy az (52) 567-208 telefonszámon előre jelezze.

Sáránd, 2019. augusztus 28.
                                                     Üdvözlettel:
                                                                                     Dr. Bálint Erika
                                                                                        HVI vezető

 

 

K Ö Z L E M É N Y
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napra kitűzött választásáról

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását a köztársasági elnök 2019. október 13. napra tűzte ki. A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről, valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak. Amennyiben a választópolgár nem kap értesítőt, a Helyi Választási Irodánál érdeklődhet a névjegyzékbe történő felvételről.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 168. § alapján a választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben vagy mozgóurnával szavazhat.

A Ve. 169. § alapján szavazni a szavazás napján 6.00 órától 19.00 óráig lehet.

Sáránd településen az alábbi szavazóhelyiségek állnak a választópolgárok rendelkezésére:
1. számú szavazókör: Sárándi Főzőkonyha, 4272 Sáránd, Nagy u. 37.
2. számú szavazókör: Sárándi Közösségi Ház, 4272 Sáránd, Nagy u. 42.

Ajánló íveket 2019. augusztus 24-től lehet átadni a jelölt, jelölő szervezet részére. A választójoggal rendelkező választópolgár 2019. szeptember 9-ig jelöltet ajánlhat. A jelölt bejelentésére 2019. szeptember 9. napon 16 óráig van lehetőség.

Az a választópolgár, aki 2019. június 26-ig tartózkodási helyet létesített, és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, 2019. október 9-ig átjelentkezhet, és a tartózkodási helyén szavazhat.

A Sárándon lakcímmel rendelkező választópolgár kérelmezheti, hogy a választási iroda mozgóurnát biztosítson részére. A mozgóurna iránti kérelmet
a) a Helyi Választási Irodához:
- levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
- személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig,
- 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 13-án 12.00 óráig,
b) az illetékes Szavazatszámláló Bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel 2019. október 13-án 12.00 óráig
lehet benyújtani.

Amennyiben a választással kapcsolatos kérdéseik vannak, érdeklődni lehet a Helyi Választási Irodánál és a Nemzeti Választási Iroda honlapján: www.valasztas.hu
A Helyi Választási Iroda elérhetőségei az alábbiak:
Helyi Választási Iroda címe: 4272 Sáránd, Nagy u. 44.
Telefonszáma: +36 (52) 374-104
E-mail címe: sarandph@gmail.com
Honlapcíme: www.sarand.hu
Helyi Választási Iroda vezető: Dr. Bálint Erika Katalin
Helyi Választási Iroda vezető helyettes: Szabóné Borbély Emese

 

2019. 08. 15. Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán a települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek állításához szükséges ajánlások számáról

2019. 08.15. Közlemény a polgármesterjelölt, valamint a helyi önkormányzati képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások számáról

2019.08.05 Helyi választási iroda vezetőjétől – ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ