SÁRÁND A 800 éves település

 

Sáránd

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉTŐL – ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

2019.08.05.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választása

 ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A 2019. OKTÓBER 13. NAPJÁRA KITŰZÖTT HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁRÓL

 A választás kitűzése:

Magyarország Alaptörvénye szerint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek előző általános választását (2014.) követő ötödik év októberében kell megtartani.

 A választás konkrét időpontját a köztársasági elnök tűzte ki 2019. október 13-ra (vasárnap).

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán kerülnek megválasztásra a települési önkormányzati képviselők, valamint a települési polgármesterek. A települési, területi és országos nemzetiségi képviselők általános választását ugyanezen napon kell megtartani a Nemzeti Választási Bizottság határozata alapján.

 A választópolgárok az önkormányzati választásokon az alábbi szabályok szerint szavazhatnak.

 I. Önkormányzati választás

 1. Települési önkormányzati képviselők választása

A települési önkormányzat képviselők számát a január 1-jei lakosságszám alapján kell meghatározni.

A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú településeken a választás ún. „egyéni listás” választási rendszer alkalmazásával történik.

A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település egésze alkot egy választókerületet, amelyben a képviselők száma a következőképpen alakul:

a) 100 lakosig 2 fő,

b) 101-től 1000 lakosig 4 fő,

c) 1001-től 5000 lakosig 6 fő,

d) 5001-től 10 000 lakosig 8 fő.

Egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. A jelöléshez szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg 2019. augusztus 8-án, az augusztus 7-i névjegyzéki adatok alapján.

A szavazólapon a választópolgár akár egy, akár több, de legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány mandátum a településen kiosztható.

 

2. Polgármester választása

A polgármester-választás tekintetében a település egy választókerületnek számít.

Polgármesterjelölt az lehet, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

 

II. Nemzetiségi képviselők választása

 A nemzetiségi választópolgárok települési, területi (megyei és fővárosi), valamint országos szintű önkormányzatokat hozhatnak létre.

 

1. Települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása

A települési nemzetiségi önkormányzat választására csak azokon a településeken és nemzetiségekre vonatkozóan kerül sor, ahol a 2011. évi népszámlálás adatai alapján legalább 25 személy vallotta magát az adott nemzetiséghez tartozónak.

A települési nemzetiségi önkormányzat tagjainak száma 3 vagy 5 fő. A képviselők száma három, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján a településen kevesebb mint 100, illetve öt, ha a választópolgárok száma legalább 100 fő.

A választás az „egyéni listás” választás szabályai szerint történik azzal, hogy a képviselők számát, valamint a jelöltséghez szükséges ajánlások számát a Nemzeti Választási Bizottság állapította meg.

A szavazólapon a választópolgár akár egy, akár több, de legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány mandátum a településen kiosztható (3 vagy 5). A szavazásra zöld színű szavazólap szolgál, amelyet kitöltését követően zöld színű borítékba kell zárni.

Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.

 

2. Területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választása

A Nemzeti Választási Bizottság állapítja meg, hogy mely nemzetiség vonatkozásában mely megyében kerül sor területi nemzetiségi önkormányzati választásra.

A területi nemzetiségi önkormányzat tagjainak száma 7.

A listaállításhoz szükséges ajánlások számát szintén a Nemzeti Választási Bizottság állapítja meg.  A listaállítás további feltétele, hogy a nemzetiségi szervezet a megyében, illetve a fővárosban kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választások legalább 10%-án állítson legalább 1-1 jelöltet.

A területi listákra külön szavazólapon lehet szavazni úgy, hogy a nemzetiségi választópolgár a szavazólapon szereplő listák közül egyet választ. A szavazásra zöld színű szavazólap szolgál, amelyet kitöltését követően zöld színű borítékba kell zárni.

3. Országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása

Az országos nemzetiségi önkormányzat választásokat is a Nemzeti Választási Bizottság tűzte ki.

A listaállításhoz szükséges ajánlások számát a Nemzeti Választási Bizottság állapította meg. A listaállítás további feltétele, hogy a nemzetiségi szervezet az országban kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választások legalább 10%-án állítson legalább 1-1 jelöltet.

Az országos listákra külön szavazólapon lehet szavazni úgy, hogy a nemzetiségi választópolgár a szavazólapon szereplő listák közül egyet választ. A szavazásra zöld színű szavazólap szolgál, amelyet kitöltését követően zöld színű borítékba kell zárni.

 

A VÁLASZTÁSRÓL TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁST FOLYAMATOSAN NYÚJT A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA (4272 Sáránd, Nagy u. 44., tel: 52/374-104) 

 

Közlemény a polgármesterjelölt, valamint a helyi önkormányzati képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások számáról
Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán a települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek állításához szükséges ajánlások számáról