SÁRÁND A 800 éves település

 

Sáránd

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ ÖNKORMÁNYZATI TŰZIFA TÁMOGATÁSRÓL

2018.12.21.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a helyi rendelet alapján lehetőség van tűzifa támogatás igénybevételére.

 

A helyi rendelet hatálya azokra a személyekre terjed ki, akik állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek Sáránd Község közigazgatási területén, valamint igazolni tudják, hogy az általuk lakott épület rendelkezik szilárd tüzelésre alkalmas berendezéssel.

 

A kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni:

- az egyedül élő nyugdíjas személyt,

- az aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, adósságcsökkentési támogatásra vagy települési támogatásra jogosult személyt,

- a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat,

- a rehabilitációs ellátásban részesülő személyt,

- azt, akinek igazoltan fennálló deviza lakáshitele van, amely létfenntartását veszélyezteti.

Az igénylés további feltétele, hogy a családokban az egy főre eső havi jövedelem nem lehet magasabb, mint 80.000 Ft, egyedülálló nyugdíjas esetében 130.000 Ft.

Jövedelemhatártól függetlenül jogosult szociális tűzifa támogatásra az a család, ahol fogyatékkal élő személy van.

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott épületre csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

A támogatásként megállapítható tűzifa mennyisége lakóingatlanonként legfeljebb 1,5 m3 lehet a Bizottság döntése szerint.

Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra

-                     az a kérelmező, aki olyan ingatlanban lakik, amely tűzifával egyáltalán nem fűthető,

-                     az a kérelmező, aki a részére korábban kiosztott szociális célú tűzifát eladta.

 

A tűzifa támogatás iránti kérelmet az ingatlan tulajdonosa vagy a tulajdonos hozzájárulásával az ingatlant más címen használó személy nyújthatja be.

A tűzifa igényléséhez szükséges nyomtatványok 2018. december 27-én és 28-án 9.00-13.00 óráig, 2019. január 02-tól 11-ig 8.00-16.00 óráig vehetők át a Polgármesteri Hivatalban,

(4272 Sáránd, Nagy u. 44.)  illetve letölthetők a község honlapjáról, Facebook oldaláról.

A kérelmek   leadási   határideje:   2019.   JANUÁR  11.

Nyomtatványhoz szükséges mellékletek:

  • a kérelmező és vele egy háztartásban élő személyek jövedelemmel rendelkező tagjainak nettó kereseti igazolása a benyújtást megelőző hónapra vonatkozóan
  • amennyiben a kérelmezővel egy háztartásban élő nagykorú nem rendelkezik jövedelemmel, az erre vonatkozó nyilatkozat
  • fogyatékosságot igazoló határozat
  • nyugdíjas esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott igazolás
  • családtámogatási ellátásokról szóló igazolások
  • deviza lakáshitelről szóló dokumentum
  • kormányhivataltól kapott ellátások esetében, határozat vagy szelvény

 

Kérelem önkormányzati tűzifa támogatás megállapításához