SÁRÁND A 800 éves település

 

Sáránd

Váltás akadálymentes nézetre

Óvodapedagógus munkakör betöltése

2018.07.20.

Tájékoztatás álláshely meghirdetéséről

Sárándi Napsugár Óvoda és Mini Bölcsőde a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A pontja alapján pályázatot hirdet Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Hajdú-Bihar Megye, 4272 Sáránd, Nagy u. 69.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • óvodai nevelés ellátása az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a helyi pedagógiai program valamint a munkaköri leírás alapján
 • a gyermekek testi, lelki, szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése
 • a gyermekek egyéni sajátosságainak figyelembe vétele
 • a hátrányban lévő gyermekek felzárkóztatásának segítése
 • a csoportjában folyó pedagógiai munka megszervezése
 • szülőkkel történő kapcsolattartás
 • munkával kapcsolatos adminisztrációs teendők ellátása

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek:

 • főiskola, óvodapedagógus végzettség
 • MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, munkakörre vonatkozó foglalkozás- egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás

Elvárt kompetenciák: gyermekszeretet, empátia, jó kommunikációs és együttműködő készség, új dolgok iránti fogékonyság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjára, végzettséget igazoló iratok másolata, motivációs levél és nyilatkozat arról, hogy a pályázó adatait az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2018. szeptember 3. napjától

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dézsiné Faragó Veronika intézményvezető nyújt a 06-30/307-7283 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton a Sárándi Napsugár Óvoda és Mini bölcsőde címére történő megküldéssel (4272 Sáránd, Nagy u. 69.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 74-26/2018., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus
 • elektronikus úton Dézsiné Faragó Veronika részére a sarandnapsugar@gmail.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes meghallgatás után az intézmény vezetőségének döntése alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 14.

 

Sáránd, 2018. július 19.

                          Dézsiné Faragó Veronika

                              intézményvezető