SÁRÁND A 800 éves település

 

Sáránd

ÁLLÁSHIRDETÉS

2019.12.05.

Sárándi Napsugár Óvoda és Mini Bölcsőde

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Sárándi Napsugár Óvoda és Mini Bölcsőde

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4272 Sáránd, Nagy utca 69.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodai nevelés teljes körű felelősséggel való ellátása az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a helyi nevelési program valamint a munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
      Főiskola, Óvodapedagógus,
      Pályakezdők jelentkezését is várjuk, nyelvvizsga hiányában is. - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
      cselekvőképesség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:
      Együttműködés, elkötelezettség, empátia, felelősségtudat, csapatszellem, rugalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
      Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okmányok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, 90 napnál nem régebbi büntetlen előéletet valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sipos Judit Tünde nyújt, a +36303077283 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
      Postai úton, a pályázatnak a Sárándi Napsugár Óvoda és Mini Bölcsőde címére történő megküldésével (4272 Sáránd, Nagy utca 69. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 194-34/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
      Elektronikus úton Sipos Judit Tünde részére a sarandnapsugar@gmail.com E-mail címen keresztül
      Személyesen: Sipos Judit Tünde, Hajdú-Bihar megye, 4272 Sáránd, Nagy utca 69. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat az óvoda vezetősége bírálja el. A nyertes pályázó személyéről a vezetőség véleményének figyelembevételével az intézmény vezetője dönt. A munkáltató fenntartja a pályázat visszavonásának, illetve eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
      Sáránd Község Önkormányzatának honlapja - 2019. december 4.
      Sáránd Község Önkormányzatának Hirdetőtáblája - 2019. december 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.