SÁRÁND A 800 éves település

 

Sáránd

Gyermekétkeztetés az ősz szünet alatt

2019.10.18.

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt gyermekes Szülők!

A 328/2011. (XII.29) Korm. rendelet 13/A. § (1) bekezdése alapján a szünidei gyermekétkeztetés keretében a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzata déli meleg főétkezés megszervezéséről gondoskodik.

Sáránd Község Önkormányzata azon gyermekek részére, /5 hónapos kortól-18 éves korig/ akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak ingyenesen, akik térítési díjasok, térítési díj ellenében 2019. október 28-tól 2019. október 31-ig /őszi szünet, 4 munkanap/ biztosítja a déli meleg főétkezést a szülő/törvényes képviselő kérelmére.

Az ebéd elvitelére az adott munkanapokon 12:00- 13:00-ig van lehetőség, a sárándi Főzőkonyháról.

Az ebéd egyszer használatos edényben kerül kiadagolásra és a jogosult gyermek vagy törvényes képviselője aláírás ellenében viheti el.

 Az ide vonatkozó törvény értelmében, ha a gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a törvényes képviselője a gyermekétkeztetést biztosítónál /konyhán/ BEJELENTENI KÖTELES!!! A gyermek jogainak érvényesülése érdekében, amennyiben előzetes bejelentés nélkül az ebéd nem kerül a gyermek részére elvitelre, az önkormányzat jelzéssel él a családsegítő-és gyermekjóléti szolgálat felé.

Kérjük azon szülőket, akiknek gyermeke/i kérik az étkeztetést, a mellékelt nyilatkozatot a fentiek figyelembevételével szíveskedjenek kitölteni és legkésőbb 2019. október 24-ig visszajuttatni a Polgármesteri Hivatalba. / a nyilatkozatot gyermekenként kell kitölteni. Akinek több gyermeke van,további nyilatkozatokat kérhet a hivatalban.A határidő leteltét követően beadott nyilatkozatokat nem áll módunkban elfogadni.

A nyilatkozat a gyermekétkeztetés igénybevételéhez a következő linkről letölthető: https://drive.google.com/file/d/1rjC5nPDu3e8hddSyNmRGcpdZdx5iRACx/view?u...

Sáránd, 2019. október 18.

 Sáránd Község Önkormányzata