SÁRÁND A 800 éves település

 

Sáránd

Váltás akadálymentes nézetre

KÖZLEMÉNY

2019.04.11.

Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása

Ez úton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választását Magyarország Köztársasági elnöke 2019. május 26. napra tűzte ki. A választáson Magyarország területe egy választókerületet alkot.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 168. § alapján a választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben vagy mozgóurnával szavazhat.

A Ve. 169. § alapján szavazni a szavazás napján 6.00 órától 19.00 óráig lehet.

Sáránd településen az alábbi szavazóhelyiségek állnak a választópolgárok rendelkezésére:
1. számú szavazókör: Sárándi Főzőkonyha, 4272 Sáránd, Nagy u. 37.
2. számú szavazókör: Sárándi Közösségi Ház, 4272 Sáránd, Nagy u. 42.

A szavazás napján Magyarország területén lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár az általa megjelölt településen átjelentkezéssel szavazhat. A Ve. 250. § (2) bekezdése alapján az átjelentkezési kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon 2019. május 22-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. A kérelem levélben a lakóhely szerinti helyi választási irodához nyújtható be, míg személyesen akár a lakóhely szerinti, akár a tartózkodási hely szerinti helyi választási irodához benyújtható, vagy a valasztas.hu oldalon keresztül elektronikusan.

A szavazás napján külföldön tartózkodó magyar választópolgár Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát. A külképviseleti névjegyzékbe a felvételt kérelmezni kell. A kérelem benyújtásának határideje: 2019. május 17. (péntek) 16 óra. A kérelmet személyesen vagy levélben lehet benyújtani a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodához, vagy a valasztas.hu oldalon keresztül.

A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár kérelmezheti továbbá, hogy a választási iroda mozgóurnát biztosítson részére. A mozgóurna iránti kérelmet
a) a Helyi Választási Irodához:
- levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig,
- személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig,
- 2019. május 24-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. május 26-án 12.00 óráig,
b) az illetékes Szavazatszámláló Bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel 2019. május 26-án 12.00 óráig
lehet benyújtani.

Amennyiben a választással kapcsolatos kérdéseik vannak, a Helyi Választási Iroda elérhetőségei az alábbiak:
Helyi Választási Iroda címe: 4272 Sáránd, Nagy u. 44.
Telefonszáma: +36 (52) 374-104
E-mail címe: sarandph@gmail.com
Honlapcíme: www.sarand.hu
Helyi Választási Iroda vezető: Dr. Bálint Erika Katalin
Helyi Választási Iroda vezető helyettes: Szabóné Borbély Emese