SÁRÁND A 800 éves település

 

Sáránd

Meghívó

2019.08.28.

Partnerségi hirdetmény és lakossági fórum

Sáránd Község Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően teljes közigazgatási területre vonatkozó településképi rendelet törvényességi felülvizsgálatát kezdi meg.

Sáránd Község Önkormányzata a településképi rendelet felülvizsgálata előzetes tájékoztatás céljából lakossági fórumot szervez.

A módosítási anyaga tájékoztatási dokumentációja teljes terjedelemben megtekinthető papíralapú dokumentumként ügyfélfogadási időben a Sárándi Polgármesteri Hivatalban (4272 Sáránd, Nagy utca 44.).

A témával kapcsolatos lakossági fórum időpontja:

2019. szeptember 5. (csütörtök) 17:00 óra
Helyszín: Művelődési Ház (4272 Sáránd, Nagy u. 42.)

Az Önkormányzat a partnereket Sáránd Község partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 14/2017. (V.31.) Önk. rendelet (továbbiakban: Partnerségi szabályzat) 1. sz. melléklet 1. szerint teljeskörűen bevonja.

A Partnerek a településképi rendelet felülvizsgálatához kapcsolódó javaslatot, észrevételt, véleményt tehetnek a lakossági fórumon, továbbá
2019. szeptember 13. napjáig (péntek) írásban, melyet a polgármester részére címezve a Polgármesteri Hivatalba szükséges eljuttatni:
- személyesen (Sáránd Község Polgármesteri Hivatal Titkárságán) vagy
- postai úton ajánlott levélben (Dézsi András polgármester, Polgármesteri Hivatal 4272 Sáránd, Nagy u. 44. címre), vagy
-n elektronikus levélben a sarandhivatal@gmail.com e-mail címre.