SÁRÁND A 800 éves település

 

Sáránd

Meghívó

2019.09.25.

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülése

2019. szeptember 27-én (péntek) 07:30 órára összehívom
Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülését,
melyre Önt tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme (Nagy u. 44.)

NAPIREND

1. Szavazatszámláló Bizottságba új tag és póttag megválasztása
Előadó: Dézsi András polgármester, Dr. Bálint Erika jegyző
2. Sárándi Napsugár Óvoda és Mini Bölcsőde 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervének elfogadása
Előadó: Dézsi András polgármester
3. Döntés TOP-3.1.1-15 pályázat keretében kiegészítő közbeszerzési eljárás lefolytatásáról
Előadó: Dézsi András polgármester
4. Döntés az Önkormányzati tulajdonú 681/224 hrsz.-ú ingatlan telekosztásáról és értékesítéséről
Előadó: Dézsi András polgármester
5. Döntés szándéknyilatkozat aláírásáról a 012/1 hrsz.-ú szántó külterületi ingatlan megvásárlása tárgyában
Előadó: Dézsi András polgármester
6. Döntés Fiák Lajos kérelméről
Előadó: Dézsi András polgármester
7. Különfélék
Előadó: Dézsi András polgármester

Kérem, hogy a napirend fontosságára tekintettel az ülésen megjelenni szíveskedjen.
Esetleges távolmaradását az (52) 374-104 vagy az (52) 567-208 telefonszámon előre jelezze.

Sáránd, 2019. szeptember 24.
                                                             Üdvözlettel:
                                                                                                                   Dézsi András
                                                                                                                   polgármester