SÁRÁND A 800 éves település

 

Sáránd

Szünidei gyermekétkeztetés

2019.03.07.

Tisztelt Gyermekes Szülők!

A 328/2011. (XII.29) Korm. rendelet 13/A. § (1) bekezdése alapján a szünidei gyermekétkeztetés keretében a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzata déli meleg főétkezés megszervezéséről gondoskodik.

Sáránd Község Önkormányzata azon gyermekek részére, /5 hónapos kortól-18 éves korig/ akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak ingyenesen, akik térítési díjasok, térítési díj ellenében 2019. ÁPRILIS 18-tól 2019. ÁPRILIS 23-ig /tavaszi szünet, 2 munkanap/ biztosítja a déli meleg főétkezést a szülő/törvényes képviselő kérelmére.

Az ebéd elvitelére az adott munkanapokon 12:00- 13:00-ig van lehetőség, a Sárándi Főzőkonyháról.

Az ebéd egyszer használatos edényben kerül kiadagolásra és a jogosult gyermek vagy törvényes képviselője aláírás ellenében viheti el.

Az ide vonatkozó törvény értelmében, ha a gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a törvényes képviselője a gyermekétkeztetést biztosítónál /konyhán/ BEJELENTENI KÖTELES!!! A gyermek jogainak érvényesülése érdekében, amennyiben előzetes bejelentés nélkül az ebéd nem kerül a gyermek részére elvitelre, az önkormányzat jelzéssel él a családsegítő-és gyermekjóléti szolgálat felé.

Kérjük azon szülőket, akiknek gyermeke/i kérik az étkeztetést, a mellékelt nyilatkozatot a fentiek figyelembevételével szíveskedjenek kitölteni és legkésőbb 2019. április 10-ig visszajuttatni a Polgármesteri Hivatalba. (A nyilatkozatot gyermekenként kell kitölteni.) Akinek több gyermeke van, további nyilatkozatokat kérhet a hivatalban. A határidő leteltét követően beadott nyilatkozatokat nem áll módunkban elfogadni.

A nyilatkozat innen le is tölthető:

https://drive.google.com/file/d/0B-IDk1Ep2YBQc1VuSEthUV9sLVpaeW50MF9jZTVVbmM1a0hN/view?usp=sharing