SÁRÁND A 800 éves település

 

Sáránd

Váltás akadálymentes nézetre

Tájékoztatás új hulladékgyűjtő edények kiosztásáról!

2019.07.25.

Tisztelt ingatlan tulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hajdú-Bihar megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt megvalósulásához szükséges hulladék gyűjtőedények beszerzésére közbeszerzési pályázatot írt ki. A pályázat keretén belül új hulladék gyűjtőedényeket szereztek be, melyhez az Önkormányzatnak nem kellett önerőt biztosítani. A hulladék gyűjtőedényeket a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. vette át üzemeltetésre azzal a céllal, hogy megoldja a területén a közszolgáltatásba bevont, elhasználódott lakossági edények (régi kék kuka) cseréjét az alvállalkozó (A.K.S.D. Kft.) és az Önkormányzatok közreműködésével.

 Az edények átadása-átvétele csak a természetes személy ingatlanhasználókat érinti. A gazdálkodó szervezetek esetében egyelőre a régi edények azonosító matricával történő ellátása történik meg.

Az új edények szürke palásttal és tetővel (a kommunális hulladék gyűjtésére szolgál), illetve szürke palásttal és sárga tetővel (szelektív hulladék gyűjtésre szolgál [papír, fém, műanyag]) rendelkeznek, melyeknek tulajdonosa a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás. Az edények eltűnése, megsemmisülése, nem a szállításból adódó megrongálódása esetén, az ingatlan tulajdonosa anyagi felelősséggel tartozik a Társulás, mint tulajdonos felé.

 Mindezekre tekintettel tájékoztatjuk Önöket, hogy településünkön megkezdjük a hulladékgyűjtő edények kiosztását (1 db kommunális hulladék gyűjtőedény és 1 db szelektív hulladék gyűjtőedény) és a régi kék edény igény szerinti visszavételét.  Ez azt jelenti, hogy aki igényt tart a régi kék hulladék gyűjtőedényre, annak nem szükséges visszahoznia, azonban a szolgáltató csak 2019. szeptember 30-ig üríti a régi edényből a hulladékot. Ezt követően csak az új szürke edény használható. Aki azonban nem kívánja az elhasználódott régi edényt megtartani, lehetőség van arra, hogy az új edények átvételével egy időben kiürített, tiszta állapotban leadja az Önkormányzat részére. Azon ingatlan tulajdonosoknak, akik 80 literes edényt használnak, nem kell visszahozniuk, mivel ők azt megvásárolták, tehát az a saját tulajdonukat képezi.

Minden lakos olyan űrméretű edényt fog átvenni, amilyen űrméretű a jelenlegi kék edénye.

Az átvételhez kérjük szíveskedjenek magukkal hozni a lakcímkártyájukat, illetve ha nem az ingatlan használója szeretné átvenni az edényeket, két tanú aláírásával érvényes meghatalmazás ellenében bárki átveheti.

Az edények kiosztása a helyszínen érkezési sorrendben történik, kérjük a lakosok szíves türelmét!

 A kiosztás helye: Közösségi Ház udvara (Sáránd, Nagy u. 42.)

 A kiosztás 2019. július 30-tól (kedd) 2019. augusztus 9-ig (péntek)

terjedő időszakban fog történni az alábbi időpontokban:

 hétfő – péntek:      délelőtt 9:00 órától 11:00 óráig           délután: 16:00 órától 18:00 óráig

szombat (08.03.):  délelőtt 9:00 órától 12:00 óráig

Az elszállítás napjai változatlanok maradnak. A kommunális hulladék elszállítása minden héten csütörtökön, míg a szelektív hulladék minden hónap harmadik hétfője (augusztus 19., szeptember 16., október 21., november 18., december 16.).

 Fentiekkel kapcsolatban további tájékoztatás kérhető a Sárándi Közös Önkormányzati Hivatal központi telefonszámán (52/374-104), vagy személyesen ügyintézőnkhöz fordulhatnak.

 

 Sáránd, 2019. július 24.                                                                                                       

                                                                                                                                                 Sáránd Község Önkormányzata