SÁRÁND A 800 éves település

 

Sáránd

Váltás akadálymentes nézetre

Tűzifa támogatás

2019.11.07.

Lakossági  tájékoztató önkormányzati tűzifa  támogatásról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a helyi rendelet alapján lehetőség van tűzifa támogatás igénybevételére.

 

A helyi rendelet hatálya azokra a személyekre terjed ki, akik állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek Sáránd Község közigazgatási területén, valamint igazolni tudják, hogy az általuk lakott épület rendelkezik szilárd tüzelésre alkalmas berendezéssel.

 

A kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni:

- az egyedül élő nyugdíjas személyt,

- az aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, adósságcsökkentési támogatásra vagy települési támogatásra jogosult személyt,

- a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat,

- a rehabilitációs ellátásban részesülő személyt,

- azt, akinek igazoltan fennálló deviza lakáshitele van, amely létfenntartását veszélyezteti.

Az igénylés további feltétele, hogy a családokban az egy főre eső havi jövedelem nem lehet magasabb, mint 80.000 Ft, egyedülálló nyugdíjas esetében 130.000 Ft.

Jövedelemhatártól függetlenül jogosult szociális tűzifa támogatásra az a család, ahol fogyatékkal élő személy van.

Ingatlanonként csak egy kérelem nyújtható be!

A támogatásként megállapítható tűzifa mennyisége lakóingatlanonként legfeljebb 1,5 m3 lehet a Bizottság döntése szerint.

Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra

-                az a kérelmező, aki olyan ingatlanban lakik, amely tűzifával egyáltalán nem fűthető,

-                az a kérelmező, aki a részére korábban kiosztott szociális célú tűzifát eladta.

 A tűzifa támogatás iránti kérelmet az ingatlan tulajdonosa vagy a tulajdonos hozzájárulásával az ingatlant más címen használó személy nyújthatja be.

A tűzifa igényléséhez szükséges nyomtatványok 2019. november 11-től, péntek kivételével naponta 13.00-15.30 óráig vehetők át a Polgármesteri Hivatalban, (4272 Sáránd, Nagy u. 44.) illetve letölthetők a község honlapjáról, Facebook oldaláról.

A kérelmek   leadási   határideje:   2019.   december 10-ig, péntek kivételével naponta 13.00-15.30 óráig.

Nyomtatványhoz szükséges mellékletek:

  • a kérelmező és vele egy háztartásban élő személyek jövedelemmel rendelkező tagjainak nettó kereseti igazolása a benyújtást megelőző hónapra vonatkozóan
  • amennyiben a kérelmezővel egy háztartásban élő nagykorú nem rendelkezik jövedelemmel, az erre vonatkozó nyilatkozat
  • fogyatékosságot igazoló határozat
  • nyugdíjas esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott igazolás
  • családtámogatási ellátásokról szóló igazolások és szelvény/bankszámlakivonat
  • deviza lakáshitelről szóló dokumentum
  • kormányhivataltól kapott ellátások esetében, határozat és szelvény

A kérelmet innen töltheti le: 

https://drive.google.com/file/d/13jsH8thFQKonX1MB5k0X9Ebr5KjKKIXt/view?u...