SÁRÁND A 800 éves település

 

Sáránd

Váltás akadálymentes nézetre

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁSRÓL

2021.10.28.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Belügyminisztérium által nyert pályázat alapján, a helyi rendelet szerint lehetőség van szociális tűzifa támogatás igénybevételére.
 
A helyi rendelet hatálya Sáránd településen állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre terjed ki, az általuk lakott ingatlan vonatkozásában. A kérelmezőnek igazolni szükséges, hogy az általa lakott épület rendelkezik szilárd tüzelésre alkalmas berendezéssel.
 
A kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni:
- az egyedül élő nyugdíjas személyt,
- az aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, adósságcsökkentési támogatásra vagy települési támogatásra jogosult személyt,
- a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat,
- a rehabilitációs ellátásban részesülő személyt,
- azt, akinek igazoltan fennálló lakáshitele van, amely létfenntartását veszélyezteti.
Az igénylés további feltétele, hogy a családokban az egy főre eső havi jövedelem nem lehet magasabb, mint 85.000 Ft, egyedülálló nyugdíjas esetében 135.000 Ft.
Jövedelemhatártól függetlenül jogosult szociális tűzifa támogatásra az a család, ahol fogyatékkal élő személy van.
Ingatlanonként csak egy kérelem nyújtható be! (egy helyrajzi szám egy kérelem!)
 
A támogatásként megállapítható tűzifa mennyisége lakóingatlanonként legfeljebb 1,5 m3 lehet a Bizottság döntése szerint. Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra:
- az a kérelmező, aki olyan ingatlanban lakik, amely tűzifával egyáltalán nem fűthető,
- az a kérelmező, aki a részére korábban kiosztott szociális célú tűzifát eladta.
A tűzifa támogatás iránti kérelmet az ingatlan tulajdonosa vagy a tulajdonos hozzájárulásával az ingatlant más címen használó személy nyújthatja be.
A tűzifa igényléséhez szükséges nyomtatványok 2021. november 02-től 2021. november 30-ig, kedden és csütörtökön 8.00-16.00-ig, (ebédidő: 12.30-13.00) vehetők át a Polgármesteri Hivatalban, (Sáránd, Nagy u. 44.) illetve letölthetők a község honlapjáról, Facebook oldaláról.
 
A KÉRELMEK LEADÁSI HATÁRIDEJE: 2021. NOVEMBER 30.
 
A KÉRELMEKET A SZÜKSÉGES MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT KEDDEN, CSÜTÖRTÖKÖN 8.00-16.00-IG (EBÉDIDŐ: 12.30-13.00-IG) LEHET LEADNI A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN! (KÉRJÜK BETARTANI!)
 
Nyomtatványhoz szükséges mellékletek:
• a kérelmező és vele egy háztartásban élő személyek nettó kereseti igazolása a benyújtást megelőző hónapra vonatkozóan
• amennyiben a háztartásban élő bármely nagykorú nem rendelkezik jövedelemmel, az erre vonatkozó nyilatkozata (kézzel írott, vagy a formanyomtatvány)
• fogyatékosságot igazoló határozat másolata
• nyugdíjas esetén, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által év elején kiadott igazolás és a benyújtást megelőző havi nyugdíjszelvény vagy bankszámlakivonat
• családtámogatási ellátásokról szóló határozatok, igazolások és megelőző havi szelvény/bankszámlakivonat
• lakáshitelről szóló dokumentum
• kormányhivataltól kapott ellátások esetében határozat és szelvény vagy bankszámlakivonat