SÁRÁND A 800 éves település

 

Sáránd

Váltás akadálymentes nézetre

1%-os felajánlás

2022.02.16.

Támogatható sárándi civil szervezetek

Kedves sárándi lakosok és érdeklődők!

 

Ez úton is szeretnénk segíteni abban, hogy az önkormányzat oldalán való megjelenéssel a helyi szerveződések nagyobb ismertséget, nagyobb támogatást szerezzenek. Aki szívesen adományoz civil szervezeteknek és élni szeretne azzal a lehetőséggel, hogy szabadon rendelkezik adója 1 %-ával, annak figyelmébe ajánljuk a helyi civil szervezetek rövid bemutatkozását.

 

Sárándi Hagyományőrző Egyesület

Az egyesület fő tevékenységei a magyar népi kultúra, néphagyomány megismerése, megőrzése, ápolása, színpadi vagy kiállító termi bemutatása.

Helytörténeti kiállítások, hagyományőrző fesztiválok szervezésében való részvétel, kulturális programok és ismeretterjesztő előadások szervezése.

A népi hagyományok, népdalok, néptáncok és egyéb művészeti ágak széles körben történő gyűjtése, dokumentálása, megismertetése, terjesztése, nyomtatott formában való megjelenítése.

Elnök: Gyönyörű Zsigmond

Adószám: 18143850-1-09

 

Sárándi Fogyatékkal Élőkért és Családjukért Egyesület

Az egyesület célja a sárándi fogyatékkal élő emberek összefogása, támogatása, valamint a családok segítése. Az egyesület célja egy olyan intézmény kialakítása, ahol a fogyatékkal élők és családjaik hozzájuthatnak a megfelelő, a mindennapokban szükséges információkhoz és ahol csoportos foglalkozásokat, kulturális programokat lehet szervezni. Az egyesület további célja a fogyatékkal élők és családjaik segítése, támogatása egészségmegőrző programok és szabadidős tevékenységek megvalósításában melyekhez bárki csatlakozhat.

Elnök: Antal Edit

Adószám: 18620081-1-09

 

Sárándi Óvodásainkért Alapítvány

A Sárándi Óvodásainkért Alapítvány tevékenysége szorosan kapcsolódik a Sárándi Napsugár Óvoda és Mini Bölcsőde feladataihoz. Intézményünk önkormányzati fenntartású, 3 óvodai és egy mini bölcsődei csoporttal rendelkezik. Jelenlegi létszámunk 72 óvodás és 7 bölcsődés korú gyermek, ami az utóbbi években emelkedő tendenciát mutat. Alapítványunk 11 éve a szülők kezdeményezésére jött létre, azzal a céllal, hogy jogi keretek által, közhasznú tevékenységével hozzájáruljon az intézmény sokoldalú fejlesztéséhez. Az alapítvány célja, tevékenységei között szerepel: - a gyermek személyiségének sokoldalú harmonikus fejlesztése programok szervezésével - hátrányos helyzetű gyermekek segítése - az intézmény tárgyi eszközökkel való ellátása, nevelő-oktató munkát segítő eszközök javítása, beszerzése. - a sárándi óvodás és bölcsődés gyermekek nevelésének kiteljesítése.

Az Alapítvány elnöke az intézmény vezetője, Sipos Judit Tünde.

Adószám:18213049-1-09

 

Gyermekeinkért, Iskolánkért Alapítvány

Székhelye: 4272 Sáránd, Kossuth u. 29.

Az alapítás éve: 1990.

Alapítók: Sáránd Község Önkormányzata és a Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Lajos Tagiskolája (jelenleg: Sárándi Kossuth Lajos Általános Iskola)

Az alapítvány céljai megvalósítása érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket valósítja meg:

-         tanulmányok folytatásának elősegítése

-         környezetvédelmi programok szervezése

-         prevenciós tevékenység az egészséges életmódra nevelés jegyében

-         rendezvények, táborok, kirándulások szervezése

-         esélyegyenlőség elősegítése

-         sporttevékenységek támogatása

Az Alapítvány legfőbb döntéshozó, illetve ügyvezető szerve a kuratórium.

Jelenlegi tagjai: Babrik Gabriella, Borbélyné Arany Ildikó, Borbélyné Erdei Beáta, Ráczné Vezendi Mariann, Szilvássy Zoltánné (elnök)

Adószáma: 19123745-1-09

 

Kárpátia 2000 Szociális és Kulturális Egyesület

4272 Sáránd, József A. u. 2/A

Tevékenysége: Szervezetünk fő tevékenységi köre a régióban és a Kárpát-medencében élő népcsoportok, határon túli magyarok kultúrájának, értékeinek megmentése, továbbá kisebbségek felzárkóztató és integráló programjainak kezdeményezése, mely segíti a fiatalok társadalmi beilleszkedését, valamint közös európai kultúránk és örökségünk sokszínűségének jobb megértését.

Tagjai olyan tevékeny-alkotó személyiségek, akiknek céljuk a hagyományos-kulturális örökség átadása mellett az ősi hagyományok, tapasztalatok modern életvitelhez történő adaptálása, így a mai fiatal korosztály nemzedékének is egy élhető, megvalósítható környezettudatos életforma létrehozása.

Elnök: Kovács Győző

Adószám: 18558601-2-09

 

Sárándi Sportegyesület

A mozogni és focizni vágyó emberek közössége.

A tagok kora 15 - 45 év.

Jelenleg a Hajdú-Bihar megyei 3. osztályban szerepelünk. Aktívan támogatjuk a sárándi rendezvényeket.

Elnök: Nagy Ádám

Adószám: 18659142-1-09