SÁRÁND A 800 éves település

 

Sáránd

Váltás akadálymentes nézetre

Meghívó

2022.02.11.

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülése

2022. február 14-én (hétfő) 15:00 órára összehívom
Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülését,
melyre Önt tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme (Nagy u. 44.)

NAPIREND

1. A 2022. évi költségvetési rendelet elfogadása
Előadó: Dézsi András polgármester
2. A polgármester 2022. évi szabadságtervének elfogadása
Előadó: Dézsi András polgármester
3. A 2/2022. (I.25.) számú KT határozat kiegészítése
Előadó: Dézsi András polgármester
4. Döntés a Nagykonyha Kft..vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról
Előadó: Dézsi András polgármester
5. Döntés a 046/2 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú külterületi út kiméretéséről
Előadó: Dézsi András polgármester
6. Polgármester felhatalmazása a Debreceni Vízmű Zrt.-nél történő képviseletre
Előadó: Dézsi András polgármester
7. Döntés a Sárándi Fogyatékkal Élőkért és Családjaikért Egyesület kérelméről
Előadó: Dézsi András polgármester
8. Döntés Szabó Lajosné kérelméről
Előadó: Dézsi András polgármester
9. Döntés Zilahi János kérelméről
Előadó: Dézsi András polgármester
10. Döntés Adamik György János kérelméről
Előadó: Dézsi András polgármester
11. Döntés szociális bérlakásról (zárt ülés)
Előadó: Dézsi András polgármester
12. Különfélék
Előadó: Dézsi András polgármester

Kérem, hogy a napirend fontosságára tekintettel az ülésen megjelenni szíveskedjen.
Esetleges távolmaradását az (52) 374-104 telefonszámon előre jelezze.

Sáránd, 2022. február 11.

                           Üdvözlettel:
                                                                          Dézsi András
                                                                          polgármester