SÁRÁND A 800 éves település

 

Sáránd

Váltás akadálymentes nézetre

MEGHÍVÓ

2023.04.22.

2023. április 26-án (szerda) 14:30 órára összehívom Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülését, melyre Önt tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme (Nagy u. 44.)

NAPIREND

1. A 4/2022. (II.14.) számú költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Dézsi András polgármester

2. A 2022. évi zárszámadási rendelet elfogadása

Előadó: Dézsi András polgármester

3. A 10/2020. (VII.17.) számú vagyonrendelet felülvizsgálata

Előadó: Dézsi András polgármester

4. A 2022. évi adóhatósági tevékenységről szóló beszámoló elfogadása

Előadó: Dézsi András polgármester

5. A Sárándi Község Könyvtár és Közművelődési Tér 2022. évi beszámolója

Előadó: Dézsi András polgármester

6. A 2022. évi éves belső ellenőrzési jelentés elfogadása

Előadó: Dézsi András polgármester

7. A kiadások készpénzben történő teljesítéséről szóló rendelet elfogadása

Előadó: Dézsi András polgármester

8. Döntés a ravatalozóval kapcsolatos jogi eljárás megindításáról

Előadó: Dézsi András polgármester

9. Döntés vételi szándékról a 038/6 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú erdőre

Előadó: Dézsi András polgármester

10. Döntés a Sárándi Hagyományőrző Egyesület támogatási kérelméről

Előadó: Dézsi András polgármester

11. Egészségház energiaköltségével kapcsolatos kérdések megtárgyalása

Előadó: Dézsi András polgármester

12. Különfélék

Előadó: Dézsi András polgármester

 

Kérem, hogy a napirend fontosságára tekintettel az ülésen megjelenni szíveskedjen. Esetleges távolmaradását az (52) 374-104 telefonszámon előre jelezze.

 

Sáránd, 2023. április 21.

Üdvözlettel:

                      Dézsi András  

                      polgármester

                               sk.