SÁRÁND A 800 éves település

 

Sáránd

Váltás akadálymentes nézetre

Adózással kapcsolatos változások 2021. évtől

2020.12.16. | Tisztelt Adózók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény alapján 2021. január 1-jétől az állami adóhatóság veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól.

 A leglényegesebb változás, hogy a 2021. évtől kezdődő gépjárműadó kötelezettséggel kapcsolatos ügyekben az állami adó- és vámhatóság jár el. A 2021. évtől kezdődő időszakra járó gépjárműadót a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) számlájára kell megfizetni, az adó- és vámhatóság 2021. évben kiadandó határozata alapján.

Értékek utódainknak

2020.11.26.

Lezárult az EFOP 3.3.2.-16-00099 „Értékek utódainknak" pályázat, mely során a sárándi iskolás gyerekeknek két éven át lehetősége volt arra, különböző művészeti és sport foglalkozásokon vegyenek részt.

Tájékoztató a kéményseprőipari tevékenységről

2020.11.24.

Több személy is jelezte a településről, hogy a napokban kéményseprők keresték fel őket, de nem kaptak megfelelő tájékoztatást a szolgáltatás igénybevételének lehetőségeiről.

Ezért néhány kérdésre igyekszünk választ adni.

A hatályos jogi szabályozás alapja a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény, a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016.(V.13.) Korm. rendelet, valamint a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016.(VI.9.) BM rendelet.

TÁJÉKOZTATÁS

2020.11.16.

2020. november hónapra járó pénzbeli támogatás.

TÁJÉKOZTATÁS

2020.11.11.

Védőintézkedések a Polgármesteri Hivatalban

TÁJÉKOZTATÓ

2020.10.29.

A Sárándi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjének változása

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁSRÓL

2020.10.28. | Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Belügyminisztérium által nyert pályázat alapján, a helyi rendelet szerint lehetőség van tűzifa támogatás igénybevételére.

A helyi rendelet hatálya Sáránd településen állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre terjed ki, az általuk lakott ingatlan vonatkozásában. A kérelmezőnek igazolni szükséges, hogy az általa lakott épület rendelkezik szilárd tüzelésre alkalmas berendezéssel.

A kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni:

- az egyedül élő nyugdíjas személyt,

- az aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, adósságcsökkentési támogatásra vagy települési támogatásra jogosult személyt,

Meghívó

2020.10.22. | Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülése

2020. október 27-én (kedd) 08:00 órára összehívom
Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülését,
melyre Önt tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme (Nagy u. 44.)

NAPIREND

Pályázati felhívás

2020.10.16. | Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelt 16.§ (2) bekezdés alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Sáránd Község Önkormányzata, 4272 Sáránd, Nagy u. 44.
Telefonszám: 52/374-104
E-mail: sarandph@gmail.com, sarandhivatal@gmail.com

2. A pályázat célja:
Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése.

Oldalak