Sáránd a 800 éves település

Normál nézet, vissza a nem akadálymentes oldalra Főmenü

Lakossági tájékoztató

2022.09.12.

Tisztelt Lakosok!

2022. szeptember 10-től a jegyzők adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról (egy ingatlanon hány önálló használatú lakás van) ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

 A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy

1. a kérelmezett ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül;

2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található.

 

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL.tv. 3.§ 47. pontja szerint: „lakossági fogyasztó az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.”

 

A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja. Az önálló lakás rendeltetési egységet az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) 105.§-a alapján kell elbírálni.

 

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

 

Az ügyintézési határidő 8 nap. A hatósági bizonyítványt formanyomtatványon lehet megigényelni. A formanyomtatvány a Hivatalban kérhető vagy ide kattintva letölthető az önkormányzat honlapjáról.

 

Sáránd, 2022. szeptember 12.

 

                                                                            Dr. Bálint Erika

                                                                                     jegyző