Sáránd a 800 éves település

Normál nézet, vissza a nem akadálymentes oldalra Főmenü

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁSRÓL

2023.10.19.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Belügyminisztérium által nyert pályázat alapján, a helyi rendelet szerint lehetőség van tűzifa támogatás igénybevételére.
 
A helyi rendelet hatálya Sáránd településen állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre terjed ki, az általuk lakott ingatlan vonatkozásában. A kérelmezőnek igazolni szükséges, hogy az általa lakott épület rendelkezik szilárd tüzelésre alkalmas berendezéssel.
 
A kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni:
- az egyedül élő nyugdíjas személyt,
- az aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, adósságcsökkentési támogatásra vagy települési támogatásra jogosult személyt,
- a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat,
- a rehabilitációs ellátásban részesülő személyt,
- azt, akinek igazoltan fennálló lakáshitele van, amely létfenntartását veszélyezteti.
 
Az igénylés további feltétele, hogy a családokban az egy főre eső havi jövedelem nem lehet magasabb, mint 90.000 Ft, egyedülálló nyugdíjas esetében 140.000 Ft. Jövedelemhatártól függetlenül jogosult szociális tűzifa támogatásra az a család, ahol fogyatékkal élő személy van. Ingatlanonként csak egy kérelem nyújtható be! (egy helyrajzi szám egy kérelem!)
 
A támogatásként megállapítható tűzifa mennyisége lakóingatlanonként legfeljebb 1,5 m3 lehet a Bizottság döntése szerint. Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra:
- az a kérelmező, aki olyan ingatlanban lakik, amely tűzifával egyáltalán nem fűthető,
- az a kérelmező, aki a részére korábban kiosztott szociális célú tűzifát eladta.
 
A tűzifa támogatás iránti kérelmet az ingatlan tulajdonosa vagy a tulajdonos hozzájárulásával az ingatlant más címen használó személy nyújthatja be.
A tűzifa igényléséhez szükséges nyomtatványok 2023. november 02-től 2023. november 30-ig, kedden és csütörtökön 8.00-16.00-ig, (ebédidő: 12.30-13.00) vehetők át a Polgármesteri Hivatalban. (Sáránd, Nagy u. 44.)
 
A KÉRELMEK LEADÁSI HATÁRIDEJE: 2023. NOVEMBER 30.
A KÉRELMEKET A SZÜKSÉGES MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT KEDDEN, CSÜTÖRTÖKÖN 8.00-16.00-IG (EBÉDIDŐ: 12.30-13.00-IG) LEHET LEADNI A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN! (KÉRJÜK SZÍVESKEDJENEK BETARTANI!)
 
Nyomtatványhoz szükséges mellékletek:
- a kérelmező és vele egy háztartásban élő személyek nettó keresetéről szóló munkáltatói
igazolás vagy banki igazolás, a benyújtást megelőző hónapra vonatkozóan
- amennyiben a háztartásban élő bármely nagykorú nem rendelkezik jövedelemmel, az erre
vonatkozó nyilatkozata (kézzel írott, vagy a formanyomtatvány)
- fogyatékosságot igazoló határozat másolata
- nyugdíjas esetén, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által év elején kiadott igazolás és a
benyújtást megelőző havi nyugdíjszelvény vagy banki igazolás
- családtámogatási ellátásokról szóló határozatok, igazolások és megelőző havi szelvény/banki
igazolás
- lakáshitelről szóló dokumentum
- kormányhivataltól kapott ellátások esetében határozat és szelvény vagy banki igazolás
 
A tájékoztatást hamarosan a postaládákban is megtalálják.