SÁRÁND A 800 éves település

 

Sáránd

Váltás akadálymentes nézetre

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK A KÖZNEVELÉS EREDMÉNYESSÉGÉÉRT PÁLYÁZAT

2018.10.04.

EFOP-3.3.2-16-2016-00099

 

Kedvezményezett neve: Sáránd Község Önkormányzata

Projekt címe: Kulturális Intézmények a Köznevelés Eredményességéért

Projekt azonosítószáma: EFOP - 3.3.2-16  

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018. szeptember. 01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2020. augusztus.31.

A támogatás összege: 25.000.000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

 

A projekt célja:

-          Kiszélesíteni a térségi kínálatot informális, tanórán kívüli kompetenciafejlesztő programokkal.

-          Segítse a gyermekek személyiségfejlődését és képességeik kibontakoztatását, innovatív gondolkodásmódjuk fejlesztését: felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növeljék önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítsék motiváltságukat.

-          A fiatalok kreativitásának növelése, csoportos foglalkozásokba történő bevonása, a részükre történő nonformális információ átadás

-           A kreatív, hasznos szabadidő-eltöltés mellett, a gyerekek megismerkedhetnek a falusi hagyományokkal, népi mesterségekkel. 

-          Azoknak a gyerekeknek, akik már korábban is részt vettek ilyen foglalkozásokon, ezáltal biztosítottá válik a tovább fejlődés lehetősége.

-          Segíteni a köznevelés eredményességét és hatékonyságát, valamint a települések megtartó erejét növelni.

 

A támogatott tevékenységek: fazekas szakkör, fafaragó szakkör, hímző szakkör, szűrrátét szakkör, grafikus szakkör, néptánc, mazsorett, modern tánc (társas tánc)

Projekt célcsoportja: 3-18 éves gyerekek, akik a településen élnek, illetve a település óvodájába, iskolájába járnak. A célcsoport tagjai továbbá az együttműködési megállapodásokban megjelenő, környező településeken található iskolák tanulói. A projekt kiemelt figyelmet fordít a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekre.

A megvalósítás helyszíne: A Művelődési Ház (4272 Sáránd, Nagy u. 42. és a Sárándi Kossuth Lajos Általános Iskola (4272 Sáránd, Kossuth u. 29.)

 

Támogatási szerződés „Értékek utódainknak” 

Sáránd Község Önkormányzat EFOP-3.3.2.-16-2016-00099 számú pályázatának megvalósításában részt vevő személyek:

Projektmenedzsment:
- projektmenedzser: Dr. Bálint Erika (önkéntes szerződés)
- pénzügyi vezető: Vargáné Ölyüs Andrea (vállalkozási szerződés)
- szakmai vezető: Négyesi Boglárka (4 órás munkaviszony)

Szakmai megvalósítók:
- fazekas szakkör: Porkoláb Istvánné (megbízási szerződés)
- grafikus szakkör: Lénárt Attila (megbízási szerződés)
- szűrrátét: Gyönyörűné Erdei Judit (megbízási szerződés)
- fafaragás: Dezső János (vállalkozási szerződés)
- hímzés: Virágos Lajosné Kozák Anikó (megbízási szerződés)
- néptánc: Borbélyné Arany Ildikó (megbízási szerződés)
- mazsorett: Lakatos Klaudia (vállalkozási szerződés)
- modern tánc: Budai Attila (megbízási szerződés)

 Megvalósítók illetménye-honlapra

 

 

 

 

Széchenyi 2020 Európai Unió Európai Szociális Alap Magyarország Kormánya Befektetés a jövőbe